Szkoła podstawowa

Coraz więcej rodziców, wybierając szkołę dla swoich dzieci, pod uwagę bierze wiele kryteriów, nie tylko tych edukacyjnych.

Rodzice chcą, aby szkoła przede wszystkim była przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla ich dziecka. Miejscem w którym nauczyciele podchodzą indywidualnie do każdego ucznia.

Jeśli nie szkoła tradycyjna to jaka?

Dobrym wyborem jest Szkoła Podstawowa Montessori Elbląg (a w późniejszym etapie edukacji montessoriańskie liceum).

Poznaj główne różnice pomiedzy naszą szkołą a szkołą tradycyjną ⤵

1. Indywidualne podejście do ucznia.
2. Różne misja i cele.
3. Inna rola nauczyciela i rodzica – zaufanie, partnerstwo.
4. Interdyscyplinarny program.
5. Inne oczekiwania od dzieci- branie współodpowiedzialności za proces uczenia się.
6. Emocjonalne bezpieczeństwo dziecka.
7. Rozwój umiejętności pozanaukowych.
8. Możliwość lepszego opanowania języków obcych.
9. Inna rola dyrekcji – partnerstwo i budowanie w kierunku edukacji zmieniającego się świata.
10. Rodzice czynnie włączają się w życie placówki.
11. Grupy mieszane wiekowo 6-9 lat, 9-12 lat, 12-15 lat.
12. Dziecko realizuje program zgodnie z jego możliwościami i potrzebami psychofizycznymi.
13. Dziecko samo poznaje i formułuje pojęcia, oraz sprawdza wiedzę.
14. Dziecko ma tyle czasu na zadanie, ile go potrzebuje.
15. Dziecko samo wyznacza sobie tempo nauki i rozwija własne zainteresowania.
16. Dziecko zauważa własne błędy, dzięki informacji zwrotnej, dostarczonej przez materiał dydaktyczny.
17. Dziecko może pracować w obrębie swojej przestrzeni, może się przemieszczać i rozmawiać, kiedy chce i zrealizować swoje naturalne potrzeby, w wolności nie naruszającej granic innych dzieci. Praca w grupie jest dobrowolna.
18. Optymalny sposób nauczania, stworzone mechanizmy tego co się dzieje w ciągu dnia oraz rozwiązywania problemów za pomocą mediacji.
19. Program nauczania pozwalający zrozumieć rodzicom filozofię Montessori.