Przedszkole
Montessori
Elbląg

Przedszkole Montessori Elbląg jest miejscem wszystkich dzieci od 2,5 do 6 r.ż.

O przedszkolu

Realizowanie od kilku lat założeń metody Montessori sprawia, że dzieci w naszym przedszkolu mogą rozwijać się według indywidualnego planu, wybierać aktywności w starannie przygotowanym otoczeniu. To miejsce wspiera samodzielność, rozwój społeczny, samodyscyplinę, niezależność, fazy wrażliwe (okresy, w których dziecko wykazuje dużą wrażliwość i gotowość do nabywania konkretnych umiejętności, a które niespełnione mijają bezpowrotnie)

Misją naszego przedszkola jest rozwój w ciepłej rodzinnej atmosferze, która jest podstawą do zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Naszą misję realizujemy poprzez czerpanie z nurtu Rodzicielstwa Bliskości (RB) Porozumienia bez przemocy (Non-violent communication-NVC) oraz z Pedagogiki Marii Montessori. Troska o dobrą atmosferę w przedszkolu, pozwala tworzyć właściwe warunki dla rozwoju dziecka i jego funkcjonowania na dalszych etapach edukacyjnych a personelowi przedszkola dobrze poznać dziecko i bez przeszkód realizować cele, oraz założenia wychowawcze i edukacyjne.

Wiemy, że chętniej i lepiej uczą się dzieci, które są traktowane życzliwie i z szacunkiem, oraz są wewnętrznie zmotywowane do działania.

Realizujemy program „Adaptacja Satysfakcja!” daje on szanse na zbudowanie pozytywnej relacji z otaczającymi ludźmi, oraz poczucie własnej wartości dzięki dobrej adaptacji w przedszkolu.

Uważam, że każde dziecko powinno mieć dostęp do alternatywnej edukacji. Pobyt mojego syna w szkole Montessori zapewnił mi spokój, że moje dziecko jest bezpieczne i czuje się komfortowo

Opinia rodzica

Zapisz dziecko do naszego przedszkola