Nauczyciel Montessori

Nauczyciel montessoriański w przeciwieństwie do szkoły tradycyjnej unika korygowania oraz oceniania pracy ucznia. Jego rolą jest pomaganie w rozwoju dziecka w możliwie najlepszych warunkach.

Zapewnia otoczenie, które musi być uporządkowane, spokojne i przyjazne, a także zaspokajające potrzeby rozwojowe dziecka.

Nauczyciel montessoriański przyjmuje rolę obserwatora i pomocnika, który szanuje wybory dziecka i nigdy nie narzuca mu żadnych aktywności.

Istotnym zadaniem pedagoga jest dopasowanie toku nauczania do możliwości oraz zainteresowań dziecka. Dlatego też, nauczyciel musi wiedzieć na jakim etapie swojego rozwoju jest dziecko.

Kluczem do tego jest bardzo ważna obserwacja oraz indywidualne podejście do każdego dziecka.

🔴 To jest właśnie najważniejsza cecha metody pedagogiki Montessori – indywidualne podejście.

Dzięki temu każde dziecko uczy się zgodnie z indywidualnym tempem swojego rozwoju. Zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, przy współpracy z nauczycielem.