Wolność w metodzie Montessori

Podstawą metody Montessori jest wolność wyboru, gdyż to ona wyzwala kreatywność dziecka.

Wolność w placówkach Montessori dotyczy:
👉 wyboru pracy
👉 wyboru miejsca
👉 wyboru czasu

Wolność wynika z tego, że dziecko decyduje, co w danej chwili chce robić. Może samo wybrać z jakim materiałem (np. językowym, matematycznym) i z kim chce pracować. Może pracować samodzielnie lub z kolegą czy koleżanką albo z pomocą nauczyciela.

Oprócz wyboru pomocy, dziecko może również wybrać miejsce i czas pracy. Wolność dotyczy również tego w jakim tempie chce pracować.

🤔 Wolność a samowolka?
W Montessori hołduje się zasadzie, że wolność jednostki kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innych. W naszych placówkach bardzo respektujemy prawa innych. Nasze dzieci uczą się szacunku do ludzi, swojej pracy, ale też pracy innych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *